Regioradio.fm

lokale radio overal bereikbaar

  
  


Jeugdboekenmaand BE

Binnen het OLON-bestuur heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden als gevolg van het verstrijken van de tweede zittingstermijn van Ruben Landman en George Fredriksz. Deze vacatures zijn op de algemene ledenvergadering op 23 september 2017 ingevuld door Manon Polak en Eric Horvath.

 

Met de komst van Manon heeft het OLON-bestuur een ervaren bestuurder in huis gehaald, met een juridische en HRM-achtergrond. Eric brengt als bekende binnen de omroepsector veel bestuurlijke kennis en ervaring mee. Het OLON-bestuur is verheugd dat er goede opvolgers zijn gevonden voor de aftredende bestuursleden, die zich jarenlang onbezoldigd hebben ingezet om de professionaliseringslag binnen de lokale publieke omroepsector bestuurlijk vorm te geven.

 

Tijdens dezelfde ledenvergadering is John Weg gekozen voor een tweede zittingstermijn van vier jaar. Daarmee is het OLON-bestuur, met Danny Vermeulen als voorzitter en Twan Senden als penningmeester, compleet.