Regioradio.fm

lokale radio overal bereikbaar

  
  


Muziek algemeen

Rijksoverheid

Nieuwsberichten op Rijksoverheid.nl
  1. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zojuist de kleurcode van een beperkt aantal landen en regio’s van oranje in geel of groen veranderd. Het gaat onder meer om Portugal, Curaçao, Ierland en de Balearen (zie voor de volledige lijst onderaan dit bericht). Dit betekent dat reizen naar deze bestemmingen door het kabinet niet langer sterk worden ontraden.
  2. De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in twee van onze internationaal belangrijke mainports - de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol – wordt dit jaar met bijna 7 miljoen euro extra versterkt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat hij dit geld heeft vrijgemaakt voor de impuls. Onze logistieke knooppunten moeten weerbaarder worden tegen criminelen die met malafide praktijken misbruik maken van onze goede economische infrastructuur. Naast de extra impuls voor de aanpak in de twee mainports wordt gewerkt aan een breder integraal plan voor de versterking van de beveiliging van logistieke knooppunten, waaronder ook andere zee- en luchthavens.
  3. Ongeveer 570.000 ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en de factuur voor de kinderopvang doorbetaald hebben tijdens de afgelopen sluitingsperiode ontvangen eind mei een tegemoetkoming in de eigen bijdrage. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst/Toeslagen voeren de regeling uit. Het kabinet trekt hier circa € 275 miljoen voor uit.
  4. De Nederlandse en Europese samenleving moet beschermd worden tegen het gevaar van terugkeerders uit door terroristische organisaties gecontroleerde gebieden. Verblijf daar gaat in veel gevallen gepaard met (desnoods gedwongen) vereenzelviging met het gedachtengoed van de organisaties die daar de dienst uitmaken. Daarom is op dit moment een wetsvoorstel aanhangig bij de Eerste Kamer waarin dat verblijf strafbaar wordt gesteld.
  5. Het klimaat verandert en dat vergt grote aanpassingen. Omdat het aantal hevige piekbuien toeneemt, moeten we  ervoor zorgen dat regenwater niet meer huizen inloopt of wegen onbegaanbaar maakt. Doordat het waterpeil in de Nederlandse rivieren soms tot recordhoogtes stijgt moeten rivieren veiliger worden gemaakt en meer water kunnen afvoeren. Tegelijk krijgen we ook vaker te maken met droge periodes, waardoor we water ook beter moeten vasthouden. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stuurt de Tweede Kamer een overzicht van de acties die zij afgelopen vier jaar heeft ondernomen op dit terrein, samen met andere overheden, organisaties en burgers.
  6. De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok van Buitenlandse Zaken ingestemd met drie ambassadeursbenoemingen. Zij zijn pas definitief als de gastlanden hun goedkeuring eraan hebben verleend. De benoemingen gaan in vanaf de zomer. 
  7. Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven. De afgelopen paar jaar is de overtuiging gegroeid dat het Rijk weer meer regie moet voeren over de ruimtelijke ordening. Dit was aanleiding te onderzoeken in hoeverre de huidige governance binnen de ruimtelijke ordening effectief is om te komen tot integrale keuzes en een adequate uitvoering in een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO-RO). Dit IBO “Van woorden naar daden: over de governance van de ruimtelijke ordening” is nu door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. De reactie op dit advies zal worden gegeven door het volgende kabinet.
  8. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl). Deze wet stelt voorwaarden waaronder het mogelijk is om lichaamsmateriaal in te zetten voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van medicijnen. Met de wet wordt de zorgvuldige omgang met lichaamsmateriaal gewaarborgd en de zeggenschap van donoren vergroot.
  9. De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van 4 nieuwe plaatsvervangende leden van het College voor de Rechten van de Mens voor de duur van 6 jaar. Het betreft mevrouw mr. Ramona Grimbergen, mevrouw mr. dr. Brenda Frederiks, mevrouw mr. dr. Karin de Vries en mevrouw mr. dr. Galina Cornelisse.
  10. Nederlanders gebruiken elke dag meer en meer data via mobiele netwerken. Elektronisch betalen, online video’s, zelfrijdende auto’s, robotica, landbouw- en zorgdrones: ze zijn nu al of in de toekomst niet meer weg te denken. De grote behoefte in de samenleving aan snelle en betrouwbare mobiele communicatie vult het kabinet begin 2022 verder in met een landelijke veiling van frequenties in de voor 5G belangrijke 3,5 Gigahertz (GHz) band. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) start na instemming door de ministerraad de consultatie van de conceptregelgeving op maandag 17 mei.

Wij gebruiken cookies om onze website en uw ervaring te verbeteren bij het gebruik ervan. Cookies die worden gebruikt voor de essentiële werking van deze site zijn al ingesteld. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk